Alysée Van Laeken

Psycholoog

Een psycholoog helpt je op het moment dat je er even zelf niet meer uitkomt. Samen verkennen we onder andere uw gevoelens, gedachten en gedragingen zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Alles wat wordt verteld, situeert zich binnen het beroepsgeheim. 

Doelgroep

* Kinderen 

* Ouders

* (Jong) volwassenen

* Koppels

Thema’s

* Angstproblematiek

* Ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme)

* Faalangst, pestgedrag,…

* Opvoedingsproblemen  

* Psychosomatische klachten

* Spanningen, stress, burn-out

* Stemmingsproblematiek (bvb., depressie)

* Misbruik van middelen (bvb., alcohol en drugs)

* Rouw en verlieservaringen

* Belevingsonderzoeken, intelligentietesten (afname IQ- test),..

* …

Er wordt gewerkt aan de hand van begeleidende gesprekken, speltherapie, diagnostiek en wetenschappelijke achtergronden. Verder kan er ook gebruik gemaakt worden van ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning.

Een psycholoog is gebonden aan het beroepsgeheim. De titel van psycholoog is in België beschermd door de overheid.

Betalingswijze

Individuele begeleiding: €50/sessie

Steeds contant te betalen na elke sessie.

Enkel op afspraak:

Telefoonnummer: 0472/94.75.76

Werkwijze

Erkenningsnummer psycholoog: 892111917