Sciensano richtlijnen

Teststrategie vanaf maandag 10 januari 2022 - bericht van Sciensano

 

De interministeriële conferentie besliste de afgelopen dagen over verregaande veranderingen wat betreft testen, isolatie en quarantaine. Deze wijzigingen gaan in vanaf 10 januari 2022.

We zetten enkele hoofdpunten op een rijtje.

· Patiënten in thuisisolatie met een positieve COVID-19 test mogen vanaf nu de isolatie verlaten na 7 dagen, op voorwaarde dat ze al minstens 3 dagen koortsvrij zijn en ook verder duidelijke klinische beterschap vertonen. De isolatie wordt gevolgd door een periode van 3 dagen waarin uiterste voorzichtigheid aan de dag moet gelegd worden, met oa. het continu dragen van een mondmasker wanneer men in binnenruimtes met andere personen is. Deze regel geldt ook voor kinderen <6 jaar, ondanks het feit dat zij geen mondmasker moeten dragen.

         

· Hoog-risicocontacten worden niet meer getest (uitgezonderd zelftesten). Ze worden vanaf nu ingedeeld in 3 groepen:

o   Volledig gevaccineerd           
Dit zijn volwassenen die reeds een boosterdosis kregen of <5 maanden geleden de basisvaccinatie afwerkten en jongeren met een basisvaccinatie.
Voor deze groep is er géén quarantaine noch testing meer. Er wordt wel uiterste waakzaamheid aanbevolen gedurende 10 dagen na het laatste risicocontact, met onder andere continu dragen van een masker in binnenruimtes. Ook personen die <5 maanden geleden een COVID-infectie doormaakten (zoals vastgesteld met Ag-test door zorgverlener of PCR-test) vallen in deze categorie.          

o   Deels gevaccineerd   
Dit zijn volwassenen die hun basisvaccinatie reeds ≥5 maanden geleden afwerkten maar nog geen booster dosis kregen. Zij moeten in principe 7 dagen in quarantaine maar kunnen deze onder strikte voorwaarden al verlaten vanaf dag 4. 

o   Ongevaccineerd
Hieronder vallen ook personen die nog maar 1 dosis kregen (behalve van het Janssen vaccin). Voor hen duurt de quarantaine 10 dagen die onder strikte voorwaarden verlaten kan worden vanaf dag 7.

·  Voor risicocontacten die onder hetzelfde dak wonen als de index patiënt en zich niet kunnen isoleren van de indexpatiënt (bv. omdat het een jong kind betreft) start de periode van quarantaine (voor deels- en ongevaccineerden) vanaf het begin van symptomen van de indexpatiënt. Er moet minstens één zelftest uitgevoerd worden, op dag 10. De periode van verhoogde voorzichtigheid loopt dan ook tot dag 20 (m.n. 10 dagen na het laatste potentieel besmettelijke contact).  

·  Kinderen <12 jaar worden na blootstelling in het huishouden steeds als hoog-risicocontact beschouwd. Wat betreft quarantaine volgen ze de regels die gelden voor de volwassenen waarbij ze verblijven. Kinderen die in quarantaine moeten verblijven mogen niet naar school gaan. Bij blootstelling buiten het huishouden worden kinderen als laag-risicocontacten beschouwd. Vanaf 4 gevallen binnen één week in 1 klas wordt de klas gesloten gedurende 5 dagen.    

Links:

·        https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/isolatie

·        https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/deels-en-volledig-gevaccineerde-hoog-risicocontacten

·        https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/contactopvolging-bij-kinderen-en-jongeren

Testen bij klachten

Sciensano richtlijnen vanaf 1/10/20

 

zes gouden regels

  • Het respecteren van de hygiëneregels;
  • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
  • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
  • Afstand houden (1,5m);
  • Nauwe contacten beperken;
  • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

 

meer info: www.sciensano.be